Política de privacitat

ASSESSORIA SOFT & HARD S.L., informa als usuaris, als efectes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que quants dades personals faciliti a qualsevol moment i voluntàriament a ASSESSORIA SOFT & HARD S.L., seran inclosos en un fitxer automatitzat, susceptible de ser tractat, creat i mantingut sota responsabilitat de ASSESSORIA SOFT & HARD S.L.. Joan Riutort, 28 – 07190 Esporles (Illes Balears) – Espanya. Aquests fitxers es troben degudament inscrits en l’Agència de Protecció de Dades.

Per a l’exercici dels drets de rectificació, cancel·lació, modificació o oposició, els usuaris podran dirigir-se per carta a l’adreça anteriorment indicada especificant “Protecció de Dades”, o per correu electrònic a la següent adreça: ash@ash.es